Under onsdagen framkom att flera riksdagsledamöter har varit skrivna i bostäder där de egentligen inte bor. Företagarnas skattepolitiska talesperson Patrick Krassén kommenterar.

SVT:s Uppdrag Granskning har konfronterat bland andra ordföranden i Skatteutskottet, socialdemokraten Jörgen Hellman, som enligt egen utsago bor på fyra olika ställen. Folkbokföringsadressen (som Hellman efter granskningen ändrat retroaktivt) är i ett nedgånget hus utan fungerande avlopp utanför Vänersborg. För den riksdagsledamot som angett folkbokföring mer än 50 km från Stockholm finns en rätt till övernattningslägenhet i Stockholm och traktamente.  

- Det sticker självklart i ögonen när tunga riksdagsledamöter, med rymliga arvoden, uppfattas trixa med riksdagens regler för att få ännu större förmåner. Det riskerar också att förta förtroendet för alla folkvalda, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna. 

- Det är ett stort problem om medborgare och företagare ser att det inte är några synbara påföljder för riksdagsledamöter som inte haft koll på papper eller angett felaktiga uppgifter. En företagare som anger en oriktig uppgift i sin deklaration, även helt oavsiktligt, åker automatiskt på 40 procent i skatteböter. En oriktig uppgift i bokföringen eller för sent inlämnad årsredovisning kan leda till straff med böter och till och med fängelse, även för ringa brott, säger Patrick Krassén. 

Företagens regelbörda har växt påtagligt. I Tillväxtverkets rapport Företagens villkor och verklighet från februari i år, framgår att mängden uppgifter som ska lämnas till myndigheter och myndigheters olika tolkningar av regler upplevs som de största problemen bland små och medelstora företag.  

I Företagarnas egna undersökningar framgår också att 85 procent av företagarna oroar sig för konsekvenserna om man skulle missa att uppfylla någon myndighetsregel avseende företaget. 

- Även om vi bortser från det etiska perspektivet, borde riksdagsledamöters slarv med uppgifter och redovisningar stämma till eftertanke när riksdagen ska besluta om förslag till ytterligare regelpålagor på företagare. Uppenbarligen kan även de som bestämmer om reglerna göra fel av olika skäl. Det leder dock inte till böter eller hot om fängelse för dem. Om de hade samma villkor att förhålla sig till som en vanlig företagare, kanske fler av riksdagsledamöterna skulle förstå bördan och oron som regelpålagorna innebär, säger Patrick Krassén. 
Kontakt


Jimmy Mannung

Pressekreterare

jimmy.mannung@foretagarna.se

0707887410